25 let odličnosti Združenja kmečkih sirarjev Slovenije – Pogovori ob siru

Združenje kmečkih sirarjev Slovenije praznuje 25. obletnico delovanja. V tem času so dosegli izjemne uspehe na področju dviga ravni strokovnega znanja, kar je ključno za vrhunsko kakovost mlečnih izdelkov.

Četrt stoletja zavzemanja za boljše podporno okolje za kmečko sirarstvo je prineslo tudi večjo prepoznavnost pristnih domačih sirov na slovenskem trgu. Siri imajo pomembno vlogo v prehrani, obenem pa s seboj nosijo stoletja tradicije in bogato kulturno dediščino. Z rejo živali, ki je ponekod edina možna kmetijska panoga, kmetje ohranjajo obdelano kulturno krajino, s preprečevanjem zaraščanja pa obenem zmanjšujejo možnost požarov.

Slovenski kmečki sirarji bodo petindvajseto obletnico svojega združenja obeležili s tematskimi pogovori ob siru, ki bodo potekali od 20. avgusta do konca septembra na petih sirarskih kmetijah. Teme pogovorov bodo zgodovinske, etnološke, prehranske in kmetijske.

Nedelja, 20. avgust 2023, ob 15. uri

na Planini v Lazu

»OD ZGODOVINSKIH ZGLEDOV K ZGODOVINSKO NAVDIHNJENI TRAJNOSTNI INOVATIVNOSTI«

Pogovor ob siru z doc. dr. Žigo Zwitterjem bo moderirala Lucija Gartner, sirarka, geografinja, etnologinja in kulturna antropologinja.

 

Nedelja, 20. avgust 2023, ob 15. uri

na Planini v Lazu

»OD ZGODOVINSKIH ZGLEDOV K ZGODOVINSKO NAVDIHNJENI TRAJNOSTNI INOVATIVNOSTI«

Pogovor ob siru z doc. dr. Žigo Zwitterjem bo moderirala Lucija Gartner, sirarka, geografinja, etnologinja in kulturna antropologinja.

 

Ponedeljek, 4. september 2023, ob 16. uri

na kmetiji Malenšek v Žlebeh 4 pri Medvodah

»MLEKO IN MLEČNI IZDELKI V PREHRANI OTROK IN MLADOSTNIKOV«

Pogovor ob siru z doc. dr. Evgenom Benedikom bo moderirala mag. Tatjana Čop.

 

Nedelja, 17. september 2023, ob 15. uri

na kmetiji Matk v Logarski dolini

»PLANINSKO PAŠNIŠTVO IN SIRARSTVO NA SLOVENSKEM IN SOLČAVSKEM«

Pogovor ob siru z Elizabeto Vršnik, etnologijo in kulturno antropologinjo

in doc. dr. Špelo Ledinek Lozej bo moderiral Klemen Matk.

 

Sobota, 23. september 2023, ob 17.00

na kmetiji Žerjal v Tomaju 75

»OŽIVLJANJE KMEČKEGA SIRARSTVA NA KRASU«

Pogovor ob siru s Klavdijo Mozetič in Matjažem Žerjalom bo moderirala promotorka Krasa mag. Brina Čehovin, profesorica umetnostne zgodovine in diplomirana etnologinja.

 

kmetije. Naslednji dan, v nedeljo, 24. septembra, pa bo potekal dan odprtih vrat kmetije Žerjal in nekaterih bližnjih kmetij.

 

Sreda, 27. september 2023, ob 11.00 na kmetiji Vučji ogrizek in v Šokčevem dvoru v Beli krajini

»KAKO PREŽIVETI IN DOSEČI ČLOVEKA VREDNO BLAGOSTANJE ZA VSE PREBIVALCE, BREZ PREKOMERNEGA NEVARNEGA IZČRPAVANJA IN ZASTRUPLJANJA OKOLJA IN BREZ OGROŽANJA BLAGOSTANJA PRIHODNJIH GENERACIJ?«

Pogovor ob siru s prof. dr. Dušanom Plutom bo moderiral Boris Grabrijan, oče sedanjega gospodarja kmetije Vučji ogrizek in direktor KP Kolpa.

 

Obiskovalce vabimo, da pridejo pravočasno, saj bodo pred pogovori potekali ogledi kmetij in predstavitve njihove sirarske dejavnosti.