Certificiranje mesa in mleka iz senene prireje (zakonodaja in postopek)

Ker se tako pridelovalci kot tudi potrošniki vedno bolj zavedajo pomena kakovosti hrane in skrbi za okolje, se posledično tudi pridelava krme oziroma hrane in predelava živil vračata k tradicionalnim načinom reje oziroma načinom reje živali naših prednikov. Med takšne načine reje spadajo paša živali, krmljenje nefermentirane krme ter krme, ki ne vsebuje gensko spremenjenih organizmov. Takšen način reje je v današnjem obdobju opredeljen kot “seneno meso” ali “seneno mleko” oziroma mleko senene prireje«.

Certificiranje poteka na

Inštitutu za kontrolo in certifikacijo UM.

 

Predstavitev zakonodaje in postopka certificiranja je za usposabljanje za kmete v okviru projekta pripravila Gabrijela Salobir iz KGZS, ki si lahko ogledate TUKAJ in video posnetek.