Dogodki

Usposabljanje za ukrep Dobrobit živali – govedo, drobnico, prašiče in konje 2023

Namen podintervencije izmenjava znanja in prenos informacij je izvedba dejavnosti izmenjave znanj in prenosa informacij, namenjene udeležencem, ki se v skladu z uredbo, ki ureja intervencijo dobrobit živali za leto 2023, udeležijo usposabljanja s področja intervencije dobrobit živali. Cilj podintervencije izmenjava znanja in prenos informacij je povečati raven usposobljenosti udeležencev. TERMINSKI NAČRT USPOSABLJANJ  Govedo Drobnica