Dokument- Analiza javnih razpisov

To je dokument v katerem so navedeni javni razpisi za obdobje do leta 2025 z analizo možnosti za uspešno prijavo ter navedbo pogojev in zahtev, ki jih mora prijavitelj izpolnjevati. Dokument je namenjen za pomoč kmetijam pri subvencioniranju njihove dejavnosti.

Dokument Analiza javnih razpisov je nastal v okviru EIP projekta Seneno meso in mleko, kateri vodilni partner je Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije.
Projekt EIP (Evropsko partnerstvo za inovacije) Seneno meso in mleko se izvaja v okviru ukrepa M16: Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja 2014–2020, podukrepa 16.2: Razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij.

Dokument je na voljo TUKAJ