Je res količina pomembnejša od kakovosti?

Skupina kmetov mlajše generacije verjamemo, da bomo s spoštovanjem tradicije, skrbjo za okolje in preudarjenim uvajanjem novih tehnologij našim kmetijam zagotovili finančno stabilnost ter našim strankam mlečne in mesne izdelke najvišje kakovosti.


Foto: Dežela kozolcev – Alenka Stražišar Lamovšek

Skupina kmetov mlajše generacije verjamemo, da bomo z spoštovanjem tradicije, skrbjo za okolje in preudarjenim uvajanjem novih tehnologij našim kmetijam zagotovili finančno stabilnost in našim strankam mlečne in mesne izdelke najvišje kakovosti.

Kaj nas je naučila preteklost?

Slovenski kmetje se že stoletja zavedamo pomembnosti kvalitetnega sena v zimskem obdobju za zdravje domačih živali. Ker je slovensko podnebje muhasto in hitro spremenljivo so naši predniki naredili prvo sušilnico za seno na svetu – kozolec.

Kozolci v Sloveniji predstavljalo edinstveno kulturno dediščino tudi v svetovnem merilu in prav je da se vprašamo, zakaj so naši predniki postavljali tako različne in hkrati lepe sušilnice sena. Kozolci so slavospev našemu podeželju in načinu življenja. Predstavljajo inovativnost in delavnost slovenskega naroda in zato smo prepričano, da je to najboljša osnova za nadaljnji razvoj slovenskega podeželja.

Je res količina bolj pomembna od kvalitete?

Slovenski kmetje smo naredili velik preskok v naši miselnosti v zadnjih 20 letih in smo naš strojni park posodobili z kvalitetno kmetijsko mehanizacijo, ki je večinoma zahodnega porekla. Po našem prepričanju je sedaj na vrsti naslednja faza modernizacije, ko bomo po vzgledu avstrijskih, švicarskih in nemških kmetij tudi našim zvestim slovenskim kupcem ponudili izdelke najvišje kakovosti, ki jo lahko pridelamo na sončni strani Alp.

Podobno kot so se v zadnjih 10 letih spremenile zahteve slovenskega kmeta in kmetje več nismo zadovoljni z traktorji iz vzhodnih držav in smo pripravljeni plačati bistveno več denarja za traktorje kot so Kubota, Fend ali John Deere se tudi spreminja kupec naših mesnih in mlečnih izdelkov.

Izobraženi potrošnih danes ni več zadovoljen s homogeniziranim mlekom, ki je bilo pridelano na veliki farmi, kjer imajo živali v krmnem obroku 80% gensko spremenjene koruzne silaže ter vidijo sonce samo tedaj, ko jih po 2 laktaciji pošljejo v klavnico.

Potrošnik si danes želi in je tudi pripravljeni plačati bistveno višjo ceno za kakovostno hrano. Dolžnost nas slovenskih kmetov je zadovoljiti potrebe slovenskega sodobnega potrošnika in pridelati kakovostno slovensko hrano najvišje kvalitete.

Bomo znali izkoristimo naravne danosti Slovenije?

Slovenija je čudovita zelena dežela z ugodnimi pogoji za rast rastlin. Imamo primerne temperature (dovolj toplote in svetlobe za fotosintezo) in tudi v povprečju dovolj padavin za uspešno rast rastlin. Imamo pa precej neugodno sestavo terena (hribovje in gorovje) in na določenih območjih tudi podlage (plitva kamnita tla, ki ne omogočajo oranja ali ravnanja terena).

Posledično imamo v Sloveniji relativno visoki delež trajnega travinja, ki ga lahko uporabimo samo za prehrano goveda, konjev in drobnice, kar je tudi steber slovenskega kmetijstva. To je sicer odlična novica, ampak če pogledamo globalne razmere smo slovenski kmetje z klasično prirejo mleka in mesa težko cenovno konkurenčni irskim, novozelandskim ali nizozemskim kmetijam, ki imajo bistveno bolj blago podnebje kot mi v Sloveniji.

V čem se razlikujemo in smo boljši od irskega ali novozelandskega kmeta?

Slovenci imamo kozolce!

Saj vemo, zaradi tega ker na slovenskih kmetijah stojijo kozolci nimamo nič boljšega mleka in tudi nič več nam ga nihče ne bo plačal zaradi nekaj na pol porušenih kozolcev. Ampak bistvo se kriva v modrosti naših pradedov in razlogov zakaj so sploh začeli graditi kozolce.

Naši predniki so začeli zgraditi kozolce – prve sušilnice sena na svetu, ker so rabili kvalitetno seno na svoje živali v zimskem času in ker so vedeli že tedaj, da je kvalitetno suho seno najboljša hrana za govedo in konje. Ob tem so nam zapustili neprecenljivo kulturno dediščino in močno sporočilo:

Seno je najboljša hrana za govedo in konje v zimskem času!!!

Kako bomo našo drugačnost spremenili v konkurenčno prednost?

V zadnjih nekaj desetletjih je bil cilj pridelati vedno več, posejati več koruze, zgraditi večje silose in vsaki mesec nadojiti več mleka ter ga prodati po vedno nižji ceni, ker pri takšnem načinu kmetovanja moramo biti cenovno konkurenčni z celim svetom.

Kmetje mlajše generacije smo se odločili, da se takšne igre ne bomo šli, ker takšen sistem manjše kmetije na OMD območjih vodi v propad. Izplačila kmetijske politike trenutno še delno izboljšujejo situacijo ampak dolgoročno se bodo izplačila zmanjševala, kar bi pri sedanjem sistemu pomenilo odmiranje takšnih kmetij na obroke.

Rešitev vidimo v nadaljevanja tradicije naših prednikov in pridelavi živil najvišje kakovosti, ki jih lahko pridelamo v naši zeleni deželi Sloveniji.

V pridelavi in prodaji izdelkov iz senenega mesa in mleka.

Za uspešno delovanje naše rešitve v praksi je pomembno, da uspešno izvedemo pridelavo in tudi prodajo.

Pri pridelavi se zavedamo, da pridelava kvalitetnega sena ni enostaven proces in niti ni najcenejši tehnološki proces konzerviranja voluminozne krme, je pa najboljša krma za našo govedo in konje in iz tega razloga ne želimo delati kompromisov ter našim živalim in svojim kupcem ponuditi najboljše kar nudi naša slovenska zemlja.

Enako kot smo se spremenili slovenski kmetije in nismo več zadovoljni s traktorji iz bivše sovjetske zveze, se je spremenil tudi naš potrošnik, ki tudi ni več zadovoljen z mlekom iz GSO koruzne silaže, ampak išče za zdravje svojih otrok najboljša živila, ki so bistveno več kot hrana ali energija za preživetje.

V procesu prodaje je zelo pomembno, da nam naš kupec zaupa in verjame, da bomo naredili vse kar je v naših močeh, da mu na krožniku zagotovimo hrano najvišje kakovosti in okusa. Istočasno moramo v predelovalno prodajni verigi določiti poštena razmerja glede delitve dodane vrednosti, ki jih izdelki iz senenega mleka in mesa imajo. Glede na obstoječe analize kupcev senenega mleka so potrošniki pripravljeni plačati 10-20% več za primerljive izdelke in senenega mleka.

Cilj, ki smo si ga pobudniki EIP projekta Seneno meso in mleko zadali je, da višjo ceno, ki jo plača potrošnik pripeljemo do kmeta, ki je dejansko pridelal surovino za izdelke iz senenega mesa in mleka.

Zastavljeni cilj bomo dosegli z urejenim certificiranjem, ki bo transparentno in mu bo potrošnik lahko 100% zaupal. Lastna kolektivna blagovna znamka predstavljala izdelke najvišje kakovosti in istočasno zagotavljala urejenost in obdelanost slovenskega podeželja ter ohranjanje naravne in kulturne dediščine naše lepe zelene Slovenije.

Vir: Zelena dežela, april 2019