OBVESTILO za sektorja mleka in mesa

Ministrstvo bo v septembru objavilo Naznanilo o prejetju sklepa Evropske komisije, da sta shemi pomoči: Promocija in informiranje o kmetijskih proizvodnjah v sektorju MLEKA in MESA za obdobje 2020-2022 združljivi z notranjim trgom Evropske unije.

To pomeni, da se s 1.10.2020 prične ponoven začetek plačevanja prispevka za promocijo v sektorju mleka in mesa.

Zavezanci so dolžni obvezni prispevek za promocijo v sektorju MLEKA in MESA (govedo in perutnina) obračunavati za obdobje od 1.10.2020 do 31.12.2022. Prispevek bodo lahko obračunavali ali mesečno (do 20. v mesecu za pretekli mesec) ali letno (do 31.1. za preteklo leto) od količin predelanega slovenskega mleka oziroma števila zaklanih živali (govedo in perutnina) v tem obdobju.

Novost je elektronski vnos obrazcev. Več o tem lahko preberete na povezavi TUKAJ.