Potencial in primeri dobre prakse pri prireji senenega mleka in mesa

Potencial in primeri dobre prakse pri prireji senenega mleka in mesa je na usposabljanju za kmete predstavila Alberta Zorko iz KGZS.

Na 1ha trajnega travinja se v povprečju pridelala okoli 4,6 ton mrve le ta pa zadošča za osnovni obrok 246.000 glav velike živine (GVŽ to je 500 kilogramov žive mase)- Ob predpostavki, da žival zaužijejo 2,5 kilogramov sušine/100kg žive mase (kakovostni krmi).

Trajno travinje temelj slovenske živinoreje.

Kakšno je zelo dobro seno?

Vonj : izredno aromatično do aromatično

Barva : malo razbarvan

Struktura- otip sena: mehko na otiplisti metuljnic, zeli in trav ohranjeni, prav tako brsti in klasje trav.

Gradivo o potencialu in dobre prakse ter zahteve pri prireji senenega mleka in mesa in  je na voljo tukaj in video.