Predstavitev EIP projektov

Na 35. tradicionalnem posvetu Javne službe kmetijskega svetovanja in dogodku Evropskega partnerstva za inovacije- EIP, ki je potekal 9.-10. novembra 2020,  se je predstavilo 29 projektov.

Med njimi sej je predstavil tudi EIP projekt Seneno meso in mleko ter še nekaj ostalih zanimivih projektov, ki se navezujejo na govedorejo, mleko, drobnico, travinje,..

Na tej povezavi, si lahko ogledate vse video predstavitve EIP projektov.

Vabljeni k ogledu.