Predstavitev razpisa za naložbe v kmetijska gospodarstva

V okviru Javne službe kmetijskega svetovanja (jSKS) so začeli informirati kmete in ostalo širšo javnost o javnih razpisih Programa razvoja podeželja na daljavo in na ta način izobražujemo kmete. 

Na POVEZAVI  je povabilo za spremljanje 16. razpisa v okviru podukrepa 4.1 – Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva. Predstavitev bodo pripravili na KGZS – Zavodu Novo mesto.

Predstavitev javnega razpisa bo potekala v ponedeljek, 23.11. in torek, 24.11.2020, preko ZOOM aplikacije.