VABILO – pridelava, sušenje in krmljenje s senom – usposabljanje za kmete