Priročnik za seneno prirejo

Seneno meso in mleko ter izdelki predstavljajo novo tržno nišo kakovostnih
proizvodov, ki se prirejajo in predelujejo tako, kot so to znali naši predniki. Ne gre za odkrivanje novih pristopov, temveč se vračamo nazaj k tradicionalnemu kmetijstvu.

Namen priročnika je, da kmetijam, ki se odločajo za seneno prirejo, na preprost in hiter način predstavimo ta način reje, kako si pomagati, ko naletimo na izzive, kako se vključiti v postopke certificiranja in kako poskrbeti za trženje. V priročniku so predstavljeni tudi primeri dobre prakse senene prireje.

Seneno mleko in meso pomenita alternativno možnost za ohranitev prireje mleka in mesa na območjih z omejenimi možnostmi za kmetovanje. Vzpostaviti želimo celotno proizvodno verigo in s sodobnimi prodajnimi pristopi zagotoviti dostojno ceno kmetijskih pridelkov in izdelkov.

Verjamemo, da boste v priročniku našli kaj novega, zanimivega in seveda poučnega.

PRIROČNIK

Zanimivo in prijetno branje vam želimo!

Okusno in tradicionalno – to je naše!