Projekti EIP postali gonilo razvoja kmetijstva, zanimanje zanje vse večje

Današnji drugi dan 36. posveta Javne službe kmetijskega svetovanja pri KGZS v Laškem je bil namenjen predstavitvi triletnih projektov evropskega inovativnega partnerstva, tako imenovanim EIP projektom. Ob koncu srečanja je potekala razprava o razširjenost in uporabnost EIP projektov, začetkih in kaj se bo z njimi dogajalo v prihodnje.

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije in Zavodi KGZS so vključeni v več EIP projektov, med njimi je bil na letošnjem posvetu JSKS predstavljen EIP projekt Seneno meso in mleko, ki je bil pridobljen na prvem razpisu in se tako z letošnjim letom zaključuje.

Doc. dr. Janez Benedičič poudarja, da je prednost tega in ostalih EIP projektov njihova zasnova od spodaj navzgor. Predlog projekta Seneno meso in mleko je bil oblikovan na pobudo kmetov, ki so iskali celovit pristop krmljenja živali s senom, ob upoštevanju dobrobiti živali in pravil varovanja okolja. Tako kmetje s široko paleto znanja v projektu sodelujejo pri razvoju celotnega procesa od pridelave do trženja. Benedičič poudarja pomen dejstva, da EIP projekti povezujejo več različnih deležnikov, so povezovalni in uporabni ter dodaja željo, da bi se uporaba tako pridobljenih znanj razširila. Nadvse zanimive predstavitve posameznih EIP projektov si lahko ogledate na posnetku TUKAJ.

Več o prispevku najdete na tej povezavi.

Na voljo vam je ogled poster in prezentacija.