Seneno je prihodnost

Uporabnost rezultatov EIP projekta Seneno za rejce na OMD območjih.

S koncem leta 2021 se je zaključilo delo na EIP projektu Seneno meso in mleko. V sklopu triletnega projekta, ki smo ga vodili na Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije. Partnerji projekta so si zadali številne naloge, jih uspešno rešili in vzpostaviti sistem pridelave, predelave in promocije senenega mesa ter mleka na območjih z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost (OMD območjih). Z vzpostavitvijo tehnologije celotne proizvodne verige in uporabo sodobnih prodajnih pristopov za zagotovitev dostojne cene senenih kmetijskih pridelkov in izdelkov je bil dosežen namen projekta.

O rezultatih projekta smo pisali v glasilu Zelena dežela na strani 7  in prispevek na radiu Ognjišče.