Seneno kot pozitivno gibanje

Čas je, da nekaj naredimo za svoje otroke, je sporočilo današnjega posveta KGZS na sejmu Agra, na katerem so predstavili certificiranje senenega mesa.


Foto: KGZS

Na današnjem posvetu Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (KGZS), ki je bil na sejmu Agra v Gornji Radgoni, so v okviru projekta EIP Seneno meso in mleko predstavili svoje pozitivne izkušnje tiste kmetije, ki jim seneno mleko in meso pomenita alternativno možnost za ohranitev prireje mleka in mesa na območjih z omejenimi možnostmi za kmetovanje.

Namen posveta in projekta je vzpostavitev celotne proizvodne verige in s sodobnimi prodajnimi pristopi zagotoviti dostojno ceno kmetijskih pridelkov in izdelkov.

V uvodnem pozdravu je Branko Ravnik, direktor KGZS, izrazil pričakovanje, da bo pridelava Senenega mesa in mleka v Sloveniji postala pozitivno gibanje, ki bo omogočalo obstanek in razvoj živinorejskih kmetij na območjih z omejenimi dejavniki za kmetovanje (OMD). Sicer pa je bilo bistvo današnjega posveta predstaviti merila za certificiranje senenega mesa. Kot je dejala Andreja Kolar z Inštituta za kontrolo in certifikacijo pri Univerzi Maribor, morajo kmetije, če želijo pridelovati in prodajati seneno meso, upoštevati pet osnovnih zahtev. Tako morajo biti živali v času rastne dobe na paši, prepovedano je krmljenje silažnih bal in koruzne silaže in prepovedano je krmljenje GSO rastlin in močnih krmil. Prav tako je treba pri zdravljenju z antibiotiki upoštevati dvakrat daljšo karenčno dobo, hkrati pa mora izdelek iz senenega mesa vsebovati vsaj 60% senenega mesa, da se lahko uporablja označba Seneni.

V nadaljevanju so partnerji v projektu dr. Janez Benedičič, Žiga Kršinar in Peter Apat predstavili svoje izkušnje pri sušenju sena ter pridelavi senenega mesa in mleka. Posvet je zaključil Peter Apat: »Odločitev za seneno pridelavo je bila čisto osebna odločitev, saj je čas, da naredimo nekaj za naše otroke in njihovo prihodnost.«

Vir: KGZS