Seneno meso in mleko

Seneno meso in mleko pomenita alternativno možnost za ohranitev prireje mleka in mesa na območjih z omejenimi možnostmi za kmetovanje ob pogoju, da bo trg sprejel to novo ponudbo naših kmetij. Pri projektu se namerava vzpostaviti celotno proizvodno verigo in s sodobnimi prodajnimi pristopi zagotoviti dostojno ceno kmetijskih pridelkov in izdelkov ter skupno promocijo. Na območju delovanja Kmetijskosvetovalne službe Cerknica smo kmete seznanili s temi priložnostmi na trgu. Aktualno predavanje strokovnjaka Kmetijskega inštituta Slovenije dr. Jožeta Verbiča je bilo v mesecu februarju 2020 v Cerknici.

Več o vsebini predavanja najdete na tej povezavi, na strani 18 – 19.