Seneno mleko in meso kot priložnost za OMD

Seneno mleko in meso pomenita priložnost za ohranitev prireje mleka in mesa na območjih z omejenimi možnostmi za kmetovanje. S projektom, ki ga vodi Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, se želi vzpostaviti verigo senenih izdelkov od pridelave in prireje do prodaje.

Več na povezavi tukaj.


Foto: KGZS

Seneno mleko in meso pomenita priložnost za ohranitev prireje mleka in mesa na območjih z omejenimi možnostmi za kmetovanje. Z EIP projektom Seneno meso in mleko, v katerem sodeluje tudi Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, se želi vzpostaviti verigo od pridelave in prireje do prodaje in tako zagotoviti dostojno ceno kmetijskih pridelkov in izdelkov.

Danes je na Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije potekal posvet na temo Seneno meso in mleko – razvojna priložnost za OMD območja.

Uvodoma je s strani Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije prisotne pozdravil direktor Branko Ravnik, ter predstavnik Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

V nadaljevanju je Boštjan Kosec, vodja EIP projekta Seneno meso in mleko predstavil glavne izzive in cilje, ki so si jih zastavili v projektu.

Predstavljena sta bila tudi dva primera dobre prakse. Žiga Kršinar s Topola pri Medvodah je spregovoril o prodaji ekološkega senenega mesa, Toni Kukenberger z Gorenjih Ponikev pri Trebnjem pa o prodaji ekološkega senenega mleka in mlečnih izdelkov, strokovne vsebine pa je dopolnil dr. Jože Verbič s Kmetijskega inštituta Slovenije s predavanjem o tehnologiji pridelave sena. Sledila je okrogla miza z vprašanji udeležencev.