Sodelovanje in povezovanje: pridelovalci, predelovalci

Za dobro zgodbo za uspeh je potrebno tudi sodelovanje z drugimi kmetijami in se povezovati.

Sodelovanje – učinki!

  • Znižuje stroške proizvodnje
  • Povečuje obseg proizvodnje – ekonomičnost
  • Zvišuje odkupne/prodajne cene ali omogoča prodajo po višjih cenah
  • Omogoča večjo fleksibilnost
  • Nastanek novih produktov z višjo dodano vrednostjo
  • Oblaži težavo z viški
  • Zmanjševanje konkurence

Predstavljamo vam nekaj uspešnih zgodb, ki smo jih predstavili v okviru usposabljanja za kmete.

Predstavitev in video posnetek.