Menu

Seno

Naše živali

Seneno meso

Seneno mleko

Naše zgodbe

Partnerji

Kozolci

Storitve

Senena roba

Seno

Naše živali

Seneno meso

Seneno mleko

Naše zgodbe

Partnerji

Kozolci

Storitve

Senena roba

Partnerji >> Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (KGZS) je bila ustanovljena leta 2000. Zastopa in usklajuje interese svojih članov, pospešuje razvoj kmetijstva, gozdarstva in ribištva ter nudi usluge strokovnih služb. Deluje v smeri izboljšanja ekonomskih pogojev kmetijstva, gozdarstva in ribištva ter socialnega položaja prebivalstva na podeželju. Vpliva na oblikovanje zakonodaje, s čimer prispeva k ohranjanju poseljenosti slovenskega podeželja.

Je največja nevladna organizacija, ki s svojimi 100.000 člani zagotavlja dobro zastopanost interesov, neodvisno delovanje in ustvarjalno partnerstvo vladi. KGZS promovira slovensko kmetijstvo doma in v tujini. Deluje na treh ravneh: državni, regionalni (13 območnih enot) in lokalni (59 izpostav). Je ustanoviteljica osmih kmetijsko gozdarskih zavodov ter soustanoviteljica Zavoda za certifikacijo gozdov PEFC ter Inštituta za kontrolo in certifikacijo v kmetijstvu in gozdarstvu.

Na vseh kmetijsko-gozdarskih zavodih delujejo strokovne službe, na posameznih zavodih pa tudi osemenjevalni centri, sadne drevesnice, selekcijsko-trsničarska središča, testne postaje, center za oljkarstvo ter laboratoriji za vrsto analiz živil, krme in zemlje.

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
www.kgzs.si

Kmetijsko gozdarski zavod Celje
www.kmetijskizavod-celje.si

Kmetijsko gozdarski zavod Kranj
www.kgz-kranj.si

Kmetijsko gozdarski zavod Ljubljana
www.lj.kgzs.si

Kmetijsko gozdarski zavod Maribor
www.kmetijski-zavod.si

Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota
www.kgzs-ms.si

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica
www.kmetijskizavod-ng.si

Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
www.kmetijskizavod-nm.si

Kmetijsko gozdarski zavod Ptuj
www.kgz-ptuj.si

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
Gospodinjska ulica 6
1000 Ljubljana
01 513 66 00
kgzs@kgzs.si

Za normalno delovanje strani so potrebni piškotki. Pritisnite "V redu", da sprejmete piškotke. Več o piškotkih

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close