Model oskrbe družin

V okviru EIP projekta Seneno meso in mleko smo pripravili Model oskrbe družin, ki vam ga predstavljamo.

Hrana omogoča zdravo in kakovostno življenje, ter zadovoljuje osnovne človekove potrebe. Množična pridelava hrane, je zaradi podnebnih sprememb čedalje bolj nezanesljiva. Dolge transportne poti, bolezni in mnogokrat nesmotrna izraba naravnih virov, problematika onesnaževanja in odpadne hrane so razlogi, da je zagotavljanje varne (tj. zdravju neškodljive) in kakovostne hrane postalo ena prednostnih nalog družbenega razvoja. Hrana postaja strateška dobrina, saj je povezana tako z varovanjem zdravja ljudi kot tudi z varovanjem okolja.

V zadnjem času je vedno več poudarka na uživanju sezonske, lokalne hrane. Zato imamo kmetje priložnost, da svoje kakovostne proizvode ponudimo okoliškim prebivalcem, ohranimo delovna mesta na svoji kmetiji in pripomoremo k lokalni samooskrbi. Kmetova naloga ni samo pridelati in predelati kakovostno hrano, ampak tudi poskrbeti, da lokalni prebivalci izvejo za našo ponudbo in kaj vse je na kmetiji mogoče dobiti. H kupcu moramo pristopiti sistematično in mu prikazati, zakaj je nakup lokalnega izdelka boljši, kako vpliva na okolico in njegovo zdravje. Čas nas vseh je zelo dragocen, zato nakup izdelkov s kmetije naj ne bi predstavljal velike porabe časa, ampak se moramo tudi v tem oziru kupcu čim bolj približati.

Model oskrbe družine vam je na voljo TUKAJ.