Model oskrbe gostiln, hotelov in drugih turističnih subjektov

Model oskrbe gostiln, hotelov in drugih turističnih subjektov smo pripravili v okviru EIP projekta Seneno meso in mleko, ki vam je lahko v pomoč pri sodelovanju v Horeca sektorju.

Slovenija je v letu 2021 nosilka naziva Evropska gastronomska regija s poudarkom na kulturni in gastronomski dediščini, vključno s kulinarično tradicijo. Projekt spodbuja inovacije, ki temeljijo na lokalni hrani. Prav tako spodbuja trajnostni način pridelave in uživanja hrane. Krepi nacionalno promocijo kulinarike in gastronomije ter ustvarja sinergijo z lokalnimi okolji oziroma kulturami. To predstavlja velik potencial in možnosti za hrano bogatih okusov, večanje dodane vrednosti z elementi ohranjenega okolja in trajnostnih ter sonaravnih načinov pridelave in predelave. Turistična dejavnost v povezavi z gastronomskimi doživetji, ob trajnostnem gospodarjenju, odpira tudi priložnosti za nova delovna mesta na podeželju. Dolgoročno vpliva na generacijsko prenovo, ustrezno poselitev in podjetniške priložnosti slovenskih podeželskih območij, kjer se kmetijska krajina prepleta z gozdovi z dobro ohranjenimi ekosistemi.

Model oskrbe gostiln, hotelov in drugih turističnih subjektov vam je na voljo TUKAJ