Ne spreglejte javnega razpisa in možnosti za pridobitev sredstev za sodelovanje v shemah kakovosti

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) je objavilo nov javni razpis za sodelovanje v shemah kakovosti, s katerim razpisuje 500.000 evrov nepovratnih javnih sredstev. Podpora je namenjena povrnitvi stroškov, ki jih imajo kmetijska gospodarstva in pravne osebe z vključitvijo v upravičeno shemo kakovosti.

Cilj finančnih spodbud je povečati interes za vključitev v upravičene sheme kakovosti, s čimer se poveča dodana vrednost, potrošnikom pa jamči nadstandardna kakovost kmetijske proizvodnje ter kmetijskih proizvodov in živil. Oddaja vlog na javni razpis bo možna od 19. 11. 2021 do vključno 20. 12. 2021, do 14:00 ure.

Javni razpis se izvaja v okviru podukrepa 3.1- Podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti, ki se financira iz Programa razvoja podeželja 2014–2020. Nepovratna javna sredstva se v ta namen zagotavljajo iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in proračuna Republike Slovenije.

V okviru javnega razpisa bodo podprte naslednje sheme oziroma proizvodi iz shem kakovosti:

 • ekološka pridelava in predelava,
 • zajamčena tradicionalna posebnost (gre za tuje izraze za seneno mleko):
   • Schaf-Heumilch / Sheep’s Haymilk / Latte fieno di pecora / Lait de foin de brebis / Leche de heno de oveja,
   • Ziegen-Heumilch / Goat’s Haymilk / Latte fieno di capra / Lait de foin de chèvre / Leche de heno de cabra,
   • Heumilch / Haymilk / Latte fieno / Lait de foin / Leche de heno;

Več o tem pa TUKAJ.