PREPOZNAVNOST IZDELKOV IZ SENENEGA MLEKA

Andreja Kolar je v svoji diplomski nalogi z naslovom Prireja in prepoznavnost izdelkov iz senenega mleka izvedla anketo s senzoričnim ocenjevanjem vzorcev senenega mleka in mlečnih izdelkov, ki so jih pripravili v Mlekarni Celeia, d. o. o.. Anketa se je izvedla v letu 2018, na kmetijsko-živilskem sejmu Agra in v trgovskem centru v Mariboru.

Za ocenjevanje so bili izdelani vzorci mleka, jogurta in sira iz navadnega kravjega (konvencionalnega) in senenega kravjega mleka. Namen naloge je bil ugotoviti, ali ljudje poznajo dejanske razlike, občutimo senzorične razlike med izdelki, pridelanimi na različne načine in ali so vajeni okusov iz trenutno prevladujočih konvencionalnih načinov rej.

Na podlagi rezultatov ankete s senzoričnim ocenjevanjem sklepa, da ljudje prepoznajo razlike v senzoričnih lastnostih med izdelki konvencionalnega – običajnega mleka in izdelki iz senenega mleka. Ljudje so za kakovost izdelkov pripravljeni tudi plačati več in bi senene izdelke kupili.

Večina anketiranih bi degustirane izdelke kupila, ker jim je prevladal okus, ki je bil najbolj opazen in v prid senenemu mleku pri vzorcu sira. Najmanjša razlika je bila opažena pri jogurtih, kjer pa lahko prihaja do večjega vpliva okusa vsakega posameznega ocenjevalca. Pri pokušanju in ocenjevanju jogurtov so se namreč najbolj opazile razlike pri komentarjih.

Z leti se povečuje prepoznavnost senenih izdelkov, ki jih ljudje vedno bolj spoštujejo, po njih povprašujejo in tudi kupujejo.

Grafični prikaz odgovorov anketiranih na vprašanje, če bi kupili senene izdelke, Kolar A., 2019

 

Razlike med vsemi izdelki kot so mleko, jogurt in sir, so najbolje prepoznali in izdelke iz senenega mleka najbolje ocenili starejši od 50 let. Ta skupina je dala vzorcu senenega mleka, senenega jogurta in senenega sira višjo oceno od vseh drugih starostnih skupin. Iz tega lahko sklepamo, da je ta skupina anketirancev podoživela, kakšna mlečna živila so včasih uživali. Starostna skupina do 20 let je najslabše ocenila seneno mleko, saj jim je okus tuj in niso navajeni na njega.

Vse vzorce iz senenega mleka so ženske ocenile boljše kot moški. Tudi razponi točk med konvencionalnimi in senenimi izdelki so večji pri ženskah, razen v primeru mleka.

 

Več o rezultatih ankete, ki je bila opravljena v okviru diplomske naloge pa si lahko preberete v diplomski nalogi: Kolar. A., Prireja in prepoznavnost izdelkov iz senenega mleka, Šolski center Ptuj, Višja strokovna šola, 2019.