Senena prireja – podpora v okviru strateškega načrta 2023-2027

Predstavljamo vam zgibanko, ki smo jo pripravili na Zavodu seneno meso in mleko v sodelovanju z MKGP in KGZS.

Certifikat, ki je izdan v tekočem letu, se za namen izplačila zahtevkov za operacija SENENA upošteva za obdobje od 1. januarja do 31. decembra  tekočega letu.

Višina plačila izvajanje operacije SENENA znaša 148,37 eur/ha letno ne glede na to ali se na KMG izvaja samo senena prireja mleka, ali samo senena prireja mesa ali senena prireja mleka in senena prireja mesa.

Senena prireja – podpora v okviru strateškega načrta 2023-2027

Tehnološka navodila za intervencijo Senena prireja, 2023 – 2027