Senene kmetije malo drugače

V okviru EIP projekta Seneno meso in mleko smo v prvih mesecih leta obiskali kmetije, ki so partnerice projekta.

Obisk je bil namenjen postavitvi poskusov, ki se bodo izvajali v tem letu, odvzemu vzorcev tal, živinskih gnojil in krme. Rezultati bodo podlaga za priročnik za druge kmetije, ki se bodo želele usmeriti v tak način prireje mesa in mleka. Namen projekta je zagotoviti obstoj in razvoj živinorejskih kmetij na HGO območjih, povečati pridelavo senenega mleka za potrebe dopolnilnih dejavnosti na kmetiji kot tudi industrijske predelave ter seneno meso in mleko narediti prepoznavno živilo.

Vabljeni k branju članka, ki je bil objavljen v Zeleni deželi.