Zakaj seneno

Zakaj seneno smo se spraševali na mednarodni konferenci, ki smo jo izvedli v okviru EIP projekta Seneno meso in mleko.

Najprej nas je pozdravil predsednik KGZS Roman Žveglič, ki je izpostavil, pri čem so sodelavci na zbornici sodelovali v okviru projekta.

“Kot vodilni partner projekta je ekipa mojim sodelavcev z željo, da se senena prireja uveljavi, v zadnjih treh letih pripravila in uskladila evropsko shemo kakovosti za seneno meso, ki je tako zdaj umeščeno kot Zajamčena tradicionalna posebnost. Prav tako so pridobili dovoljenja, da se ime seneno mleko lahko uporablja tudi v slovenskem jeziku. Evropska unija ima namreč vzpostavljen sistem spremljanja kakovosti kmetijskih pridelkov in živil. Sistem, ki omogoča njihovo zaščito in prepoznavnost na trgih Evropske unije. In pogosto se premalo zavedamo pomena takšne zaščite in kako težko jo je pridobiti, ker se morajo uskladiti vse države članice.

Zbornica je prav tako pripravila pravne podlage za ustanovitev Zavoda seneno meso in mleko, ki trenutno deluje v prostorih KGZS. Sodelovali smo pri pripravi priročnika senene prehrane živali ter modela oskrbe javnih zavodov, družin in HORECA sektorja. Izvedli predavanja za kmete in svetovalce ter promocijo projekta s pomočjo različnih objav v medijih ter predstavitvami na sejmih. In nenazadnje, vzpostavili bazo ponudnikov in njihove ponudbe, ki se predstavlja na našem portalu Dobrote slovenskih kmetij.

Šlo je za tri leta učenja, dela, izmenjave znanj in iskanja novih rešitev. Na koncu bo treba nova znanja in orodja prenesti na ostale kmetije, tudi to bo naloga naših kmetijskih svetovalcev”.

Po nagovoru predsednika KGZS je iz strani vodje projekta Klare Otoničar sledila predstavitev rezultatov zadanih nalog, ki smo jih opravili v okviru projekta. Iz Mlekarne Celeia  ga. Aleksandra Zajc je predstavila mlekarno in njihovo seneno zgodbo.

Iz avstrijskega (ARGE Heumilch Avstrija) in švicarskega (Heumilch Schweiz) združenja seneno so predstavili njihovo zgodbo in način sodelovanja. Predstavnica avstrijske kmetije ga. Voglauer je predstavila njihovo seneno zgodbo in zakaj so se odločili za seneno.

Na koncu je sledila še predstavitev Zavoda seneno meso in mleko direktorja Petra Apata, ki je predstavil namen zavoda in Boštjan Kosec, zgodbo senenega mesa v Sloveniji.

Video posnetek je na voljo tukaj.